Jejak Syam

:: Jejak Syam #46:: Negeri Syam Pada Zaman Daulah Umawiyah 41 H – 132 H

Negeri Syam kembali stabil dan kokoh Keadaan yang stabil dan aman di negeri Syam pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan menjadi awal bagi kejayaan negeri Syam dan dunia Islam. Masa tersebut merupakan awal bagi berbagai peristiwa penting di zaman Abdul Malik bin Marwan, sekaligus awal dari berbagai penaklukan terbesar Islam di zaman pemerintahan anaknya, Walid bin Abdul Malik. Di ...

Read More »

:: Jejak Syam #45:: Negeri Syam Pada Zaman Daulah Umawiyah 41 H – 132 H

Periode Ketidakstabilan di Negeri Syam 64-73 H Salah satu peristiwa penting yang mengharumkan nama Daulah Umawiyah dan negeri Syam adalah saat gubernur mereka di wilayah Afrika, Uqbah bin Nafi’, memimpin pasukan Islam menaklukkan seluruh wilayah Afrika Barat [Tunisia, Aljazair dan Maroko hari ini] sehingga mereka sampai di pantai Laut Atlantik. Hal itu terjadi pada masa pemerintahan khalifah Yazid bin Mu’awiyah ...

Read More »

:: Jejak Syam #44:: Negeri Syam Pada Zaman Daulah Umawiyah 41 H – 132 H

Jihad Di Front SebelahTimur Seperti halnya front jihad sebelah barat, front jihad sebelah timur juga meliputi wilayah yang sangat luas dan terdiri dari banyak suku dan bangsa. Jika mayoritas penduduk di front jihad sebelah barat merupakan bekas jajahan Romawi Timur dan beragama Nasrani, maka mayoritas penduduk di front jihad sebelah timur adalah orang-orang paganis. Di wilayah utara adalah bangsa-bangsa Kaukasus, ...

Read More »

:: Jejak Syam #43:: Negeri Syam Pada Zaman Daulah Umawiyah 41 H – 132 H

Jihad di Front Sebelah Barat MEMBEBASKAN WILAYAH_WILAYAH AFRIKA UTARA DAN AFRIKA BARAT Pada tahun 20 H semasa khalifah Umar bin Khathab, panglima Amru bin Ash memimpin pasukan Islam bergerak dari negeri Syam dan membebaskan Mesir dari tangan pasukan Romawi Timur. Amru bin Ash kemudian memimpin pasukan ke arah barat dan membebaskan wilayah Tripoli [Libya]. Namun khalifah Umar memerintahkan Amru bin ...

Read More »

:: Jejak Syam #42:: Negeri Syam Pada Zaman Daulah Umawiyah 41 H – 132 H

Jihad di Front Sebelah Barat Membangun Angkatan Laut Yang Tangguh Mu’awiyah bin Abi Sufyan telah membangun angkatan laut Islam sejak masa khalifah Utsman bin Affan guna melindungi kota-kota Islam di pesisir pantai dan menolak serangan angkatan laut Romawi Timur. Pada tahun 28 H, Mu’awiyah bin Abi Sufyan memimpin angkatan laut Islam menundukkan pemberontakan penduduk Kristen pulau Siprus. Angkatan laut Syam ...

Read More »

:: Jejak Syam #41:: Negeri Syam Pada Zaman Daulah Umawiyah 41 H – 132 H

Jihad di Front Sebelah Barat C. Pengepungan Konstantinopel pada Tahun 53-57 H Pada tahun 53 H, khalifah Mu’awiyah kembali mengirimkan pasukan besar untuk menyerang dan mengepung Konstantinopel. Pasukan darat kaum muslimin dipimpin oleh Fudhalah bin Ubaid Al Anshari. Pasukan laut kaum muslimin dipimpin oleh Abdullah bin Qais Al Haritsi dan Junadah bin Abi Umayyah. Pengepungan terhadap kota Konstantinopel berlangsung selama ...

Read More »

:: Jejak Syam #40:: Negeri Syam Pada Zaman Daulah Umawiyah 41 H – 132 H

Jihad di Front Sebelah Barat B. Penyerangan Konstantinopel pada Tahun 50 H Pada tahun 50 H, khalifah Mu’awiyah memberangkatkan pasukan besar dari darat dan laut untuk mengepung Konsstantinopel. Pasukan darat dibawah komando Sufyan bin Auf Al Uzdi dan pasukan laut dibawah komando Busr bin Arthah. Panglima tertinggi pasukan berada di tangan putra khalifah, Yazid bin Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Pasukan ...

Read More »

:: Jejak Syam #39:: Negeri Syam Pada Zaman Daulah Umawiyah 41 H – 132 H

Jihad di Front Sebelah Barat Front jihad sebelah barat meliputi wilayah-wilayah yang dikuasai Imperium Kristen Romawi Timur, baik wilayah daratan yaitu Asia kecil dan Afrika utara, maupun wilayah lautan yaitu Laut mediternia yang pada masa tersebut dikenal sebagai Laut Romawi. Mu’awiyah bin Abi Sufyan memberangkatkan pasukan darat dan pasukan laut untuk menghadapi kekuatan pasukan Imperium Romawi Timur. Sebagian pasukan dikerahkan ...

Read More »

:: Jejak Syam #31:: Negeri Syam Pada Zaman Khulafa’ Rasyidun

Negeri Syam Pada Masa Khalifah Umar Bin Khaththab [7] Puluhan Ribu Kaum Muslimin Syam Meninggal Akibat Wabah Lepra Amwas Imam Ibnu Katsir Ad Dimasqy menyebutkan bahwa wabah penyakit lepra yang melanda negeri Syam pada tahun 17 H tersebut berbeda dengan wabah lepra Amwas yang terjadi pada tahun 18 H. Wabah lepra yang terjadi 18 H dikenal sebagai wabah lepra Amwas, ...

Read More »

:: Jejak Syam #38:: Negeri Syam : Titik Tolak Jihad Perluasan Wilayah Kaum Muslimin di Masa Mu’awiyah

Periode khilafah Umawiyah dan Khalifah Abdullah bin Zubair merupakan masa keemasan sejarah umat Islam, setelah masa Khilafah Rasyidah. Wilayah kaum muslimin membentang dan negeri Turkistan Timur (Xinjiang, Cina hari ini) di belahan timur bumi sampai Andalus (Spanyol) di belahan barat dunia. Kaum muslimin hidup dalam keadaan aman, makmur dan sentausa. Ilmu agama dan ilmu dunia mengalami penyebaran dan pengembangan yang ...

Read More »