:: Jejak Syam #15:: Negara-Negara yang Tercakup Dalam Wilayah Syam

jejaksyam 15

D. SURIAH ‘Sejarah dan Masukknya Islam ke Suriah’

Republik Arab Suriah ( الجمهورية العربية السورية , Syria), adalah negara yang terletak di Timur Tengah, dengan negara Turki di sebelah utara, Irak di Timur, Laut Tengah di barat dan Yordania di selatan. Suriah beribukota Damaskus.
Suriah, Luas wilayah 185.180 (km2), Populasi penduduk, 22.457.336 jiwa, Agama Islam Sunni 79%, selain sunni (8% Nushairiyah dan 3% Druze disamping juga terdapat syiah Ja’fariyah, Ismailiyah, Yazidiyah yang hanya 1% ). Terdapat minoritas Nasrani yang mencapai 9% dan sekitar 70.000 orang-orang Yahudi.

:: Sejarah Suriah
Dalam catatan sejarah diketahui bahwa arang-orang Arab Samiyah telah mendiami Suriah sejak 5000 tahun SM. Di sana telah berdiri peradaban-peradaban kuno. Peradaban yang paling terkenal adalah Peradaban Akkadiyah, Amuriyah, Asyuriyah, Babilonia, dan Aramiyah (Aramic. Setelah itu Suriah tunduk kepada kekaisaran Akhmidiyah Persia, lalu kepada Iskandar Zulkarnaen dari Macedonia pada tahun 333 SM. Kemudian bangsa Ro¬mawi menyerbu Suriah dalam perang Palestina Utara pada tahun 64 SM. Sekitar tahun 300 M, Suriah menjadi bagian dari kekaisaran Byzantium.

:: Islam Masuk ke Suriah
Seperti diketahui bahwa dahulu Syam berada di bawah kekaisaran Romawi. Bashra merupakan kota. Suriah pertama yang ditaklukkan oleh Khalid bin Walid pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Kemudian pada tahun 14 H/635 M. umat Islam memasuki Damaskus setelah mengepungnya selama 6 bulan. Setelah Perang Yarmuk yang terakhir pada tahun 14 H/635 M, kota-kota Suriah berada di bawah dermaga kekuasaan Islam, mulai dari Haamah, Homs, Allepo, kemudian kota-kota jazirah, seperti Riha’ dan Nusaibin. Pesisir-pesisir Suriah menjadi tempat bertolaknya pasukan Islam dalam melakukkan penaklukkan-penaklukan ke arah barat untuk menunkkan pulau-pulau dan menyerang Konstantinopel.

Kemudian Damaskus menjadi ibukota khilafah Umayyah. Pada masa-masa akhir pemerintahan Abbasiyah, Suriah diperintah oleh dinasti yang berasal dari Turki. Kemudian tunduk di bawah orang-orang Fathimiyah, lalu oleh Mamluk.

Pada abad ke-5 H/11 M Suriah jatuh ke tangan orang-orang Turki Saljuk. Kemudian orang-orang Salib menyerbu dan menguasainya hingga mereka dikalahkan oleh Nuruddin Zanki. Setelah itu, Salahuddin al-Ayyubi yang menggabungkan wilayah ini ke dalam kekuasaan orang-orang Ayyubiyah.
Serangan bangsa yang terjadi pada tahun 658 H/1260 M, tidak berhasil maksimal, karena orang-orang Mamluk berhasil mengusir mereka. Pada masa inilah Timurlank menyerbu Suriah dengan membakar kota-kota, serta membunuh sejumlah besar penduduknya. Suriah menjadi bagian dari khilafah Usmaniyah antara tahun 922-1339 H/1516-1920 M.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*