:: Jejak Syam #33:: Negeri Syam Pada Zaman Khulafa’ Rasyidun

33

Negeri Syam Pada Masa Khalifah Utsman Bin Affan [1]

Pada masa kekhilafahannya, Utsman bin Affan mempertahankan Mu’awiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Damaskus. Keadaan umat Islam dan Nasrani di negeri Syam relatif aman, makmur dan stabil. Pada masa tersebut terjadi beberapa peristiwa yang menonjol:

::Peperangan Melawan Pasukan Romawi Tahun 24 H::

Pasukan Romawi dalam jumlah yang sangat besar mulai melakukan serangan-serangan ke wilayah Syam sehingga membuat rakyat negeri Syam ketakutan. Mu’awiyah bin Abi Sufyan mengirim surat kepada khalifah Utsman bin Affan dan meminta pengiriman pasukan bantuan. Khalifah Utsman memerintahkan kepada gubernur Kufah, Walid bin Uqbah, untuk mengumumkan mobilisasi jihad dan mengirim pasukan bantuan ke Syam.

Pasukan bantuan dari Kufah berkekuatan 8000 orang dibawah komandan Salman bin Rabi’ah akhirnya berangkat ke Syam. Pasukan bantuan tersebut bersama pasukan Syam dibawah komandan Habib bin Maslamah Al Fihri melancarkan serangan balasan terhadap wilayah-wilayah Romawi. Pasukan gabungan terus meraih kemenangan-kemenangan besar, menawan banyak musuh dan memperoleh harta rampasan perang yang berlimpah. [Ibnu Katsir- Al Bidayah wan Nihayah]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*