:: Jejak Syam #44:: Negeri Syam Pada Zaman Daulah Umawiyah 41 H – 132 H

Jihad Di Front SebelahTimur

44

Seperti halnya front jihad sebelah barat, front jihad sebelah timur juga meliputi wilayah yang sangat luas dan terdiri dari banyak suku dan bangsa. Jika mayoritas penduduk di front jihad sebelah barat merupakan bekas jajahan Romawi Timur dan beragama Nasrani, maka mayoritas penduduk di front jihad sebelah timur adalah orang-orang paganis.

Di wilayah utara adalah bangsa-bangsa Kaukasus, dimana yang paling terkenal adalah bangsa Lan. Di wilayah timur laut adalah bangsa Turki yang mendiami negeri-negeri di belakang sungai Amudarya [Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan,Kirgistan dan Turkmenistan hari ini]. Di wilayah timur adalah wilayah Takharistan dan Sijistan.

Sementara di wilayah tenggara adalah anak benua India [Pakistan, India dan Kasymir hari ini]. Hampir semua penduduk wilayah-wilayah tersebut adalah kaum musyrikin.

Pada masa kekhilafahan Mu’awiyah bin Abi Sufyan, pasukan Islam menyerang negeri Lan pada tahun 41 H. Pada tahun 43 H pasukan Islam menaklukkan wilayah Rukhaj dan beberapa wilayah lainnya dalam negeri Sijistan. Pasukan Islam dibawah komando Abdul Hakam bin Amru Al-Ghifri berhasil memasuki wilayah Qaiqan, dalam negeri Takharistan [wilayah Afghanistan hari ini] pada tahun 45 H. Pasukan Islam juga berhasil memasuki Quhistan [wilayah Afghanistan hari ini]. Pada tahun 55 H pasukan Ubaidullah bin Ziyad menyeberangi sungai Amudarya dan mencapai perbukitan kota Bukhara [wilayah Uzbekistan hari ini]. Pada tahun 44 H pasukan Islam dibawah komando Muhallab bin Abi Shufrah menyerang negeri Sind [India dan Pakistan hari ini].

Penduduk musyrikin di front jihad wilayah timur ini berulangkali membatalkan perjanjian damai sehingga pasukan Islam juga berulang kali memasuki negeri mereka dan mematahkan pemberontakan-pemberontakan mereka. Keadaan ini terus berlanjut sampai tercapai stabilitas pada masa kekhilafahan Walid bin Abdul Malik.[ Mahmud Syakir- At Tarikh Al Islami]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*